سمت خدا

ارتباط با خدا

 

 

کلام الله

کلام آن است کلام الله باشد

نه کلامی پر از کبر و ریا باشد
بانو ف.فتحیادامه مطلب

برچسب:,

|
 


░▒(پایگاه مداحی کربلایی محسن احمدی)▒░


ادامه مطلب

برچسب:,

|
 

با روزه گرفتن

با روزه گرفتن کنی تزکیه نفس را کاملتر

با روزه گرفتن کنی ایمان و تقوای را محکمتر
ادامه مطلب

برچسب:,

|
 

باغچه ایمانمان

بیاید در این شبهای عزیزی که پیش رو داریم باغچه ایمانمون رو خوب وجین کنیم و علف های هرز گناه را دو بینداریم و یه قفل محکم بنام پرهیزگاری بدرش بزنیم تا هرگز شیطان نتواند در آن نفوذ کند و ان باغچه پر برکت را آلوده نماید.


ادامه مطلب

برچسب:,

|
 

با توبه

با توبه می توان از گناه فاصله گرفت و به خدای یکتا بی همتا روی آورد و زیر چتر الهیش قرار گرفت و تا ابد از شیطان ملعون خلاص شد.


ادامه مطلب

برچسب:,

|
 

سوی خدا.......

زمانی رسد که باید رود سوی خدا ***

  مخلوق پر مدعا از زندگانی شود جدا ***

پس اندازی ندارد ان مخلوق بی نوا ***

کار پسندیده ای نکردتا  شود راضی خدا***

وقتی به خود اید که دگر دیر شده زمان ***

زمان ان رسیده که پس دهد امتحان.....دلسروده ای از فرخ لقا فتحی


ادامه مطلب

برچسب:,

|
 

بهترین راه جلو گیری از نفوذ شیطان ملعون نابکار

بهترین راه جلوگیری از نفوذ شیطان ملعون نابکار خواندن نماز وارتباط خالصانه با خدا است چون ارتباط با خدا دژی محکمی است که هرگز شیطان ملعون نمی تواند در آن راه نفوذ نماید .


ادامه مطلب

برچسب:,

|
 

بسم الله و شکر الله

بیاید روزمان را با بسم الله شروع کنیم تا خالق مان بداند به یادش هستیم و شب مان را با شکر الله تمام کنیم تا به آن  یکتای بی همتا بگوییم  که مخلوقش قدر نعمت های خالقش را می داند و  شکرگزارش هست...


ادامه مطلب

برچسب:,

|
 

پل ارتباط خدا

 

در سحر گاهان پل ارتباط خدا کوتاه کوتاهتر می شود بنده های عاشق می توانند راحت و بدون دغدغه از ان پل رد شوند وخالصانه به خالق و معبود خود عشق ورزند.

 


ادامه مطلب

برچسب:,

|
 

سربازان صاحب الزمان عع

انتظار مهدی موعود ع عاشقانش را هر چه بیشتر مشتاق و مشتاق تر می سازدتا که آن حضرت هرچه زودتر ظهور کندو با دل و جان سربازان فدایی آن بزرگوار شوند تا زیر علم الهی بهمراه فرمانده شان مهدی صاحب الزمان ع با هر چه ظلم و بی عدالتی بجنگند و صلح و ارامش را مهمان خانه های مظلومان کنند تاپیر و جوان خرد و کلان بدون دغدغه بر روی زمین خدا طی طریق زندگی کنند و زیرسایه مهدی موعود ع به آرامش رسند.

به امید آن روز طلایی


 


ادامه مطلب

برچسب:,

|
 

در کوچه پس کوچه های بی قراریم

 

در کوچه پس کوجه های بی قراریم پرسه می زنم و هر کاری می کنم که ارام و قرار گیرم نمی توانم و دل عاشق بی قرارم سراغ معشوقم الله را می گیرد و از من می خواهد هر چه زودتر سر سجاده عشق روم و با معبودم ارتباط  خاص بر قرار نما یم تا دل بی قرارم به ملاقات  معشوقش خدا  ان یکتای بی همتا رود با او راز و نیاز عاشقانه کند و  از عشقش سیراب شودوارام و قرار گیرد.

 


ادامه مطلب

برچسب:,

|
 

نماز*******

   پس انداز روز آخرت است نماز***

   شافعی و راه نجات است نماز***

شتافتن سوی خدای یکتا است نماز***

دل بستن مخلوق به خدا است نماز***دلسروده ای از فرخ لقا فتحیادامه مطلب

برچسب:,

|
 

بازار زندگی

 

توشه آخرت هر آدمی سبدی است  زمانی که بد و خوب را تشخیص دهید در اختیارتان قرارمی دهند تا به بازار زندگی روید هرچه را که عقلتان اجازه می دهد قبول نمایید در طول زندگی دانه دانه از اعمال نیک و بد را کسب نمایید و در آن سبد ریزید تا در پایان زندگی آن را به همراه خود به آن دنیا ببرید و شود ذخیره آخرتان خدایا کمکمان کن تا سبد توشه آخرتمان را از اعمال خدا پسندانه پر کنیم تا که در پیشگاه حق  شرمنده نشویم.

 


ادامه مطلب

برچسب:,

|
 

فرق بین فرزند صالح ونا صالح

فرق بین فرزند صالح و نا صالح در آن است اعمالی که فرزند صالح انجام می دهد را هرگز نمی توان با فرزند نا صالحی مقایسه کرد چون بینشان زمین تا آسمان فاصله است آن کجا و این کجا فرزند صالحی همچو حسین ع  به عرش اعلی می رود و ناصالحی همچو شمر ذالجوشن به زمین  خدا که ان  هم از همجواری با همچو ناپاکی که آن را الوده می کندبیزار است چون بوی تعفنش همه را عذاب می دهد. پس دستانمان را به سوی خدا دراز می کنیم و از ان قادر مطلق می خواهیم که شر نامردان بی رحم  را از اجتماع کم کند تا که فرزندانمان اسیرشان نشوند و تا خدای ناکرده ناصالح شوند الهی امین یا رب العالمین.


ادامه مطلب

برچسب:,

|
 

خانه تکانی

بیایید قبل از خانه تکانی کلبه قلبمان را از کینه و نفرت جوری بتکانیم که حتی سر سوزنی از گرد و غبار بی مهری باقی نماند تا انقدر تمیز و مرتب شود و تک پنجره ی کوچک کلبه ی قلبمان را باز کنیم این همه زیباییهای خلقت افریدگاری را ببینیم و اجازه دهیم انوار الهیش به کلبه قلبمان وارد شود و انجا را گرم و نورانی کند تا میزبان مهمان عزیزی همچو مهر و محبت شویم.

 ادامه مطلب

برچسب:,

|
 

خدا آرامش روحی است در دل عاشق خدا

خدا آرامش روحی است در دل عاشق خدا

خدا معبود خواستنی است در دل عاشق خدا

خدا خالق بی نظیری است در دل عاشق خدا

خدا یکتای بی همتایی است در دل عاشق خدا


ادامه مطلب

برچسب:,

|
 

گناه مانند غده ای چرکینی است

گناه مانند غده ای چرکینی است که کم کم سر باز می کند و گنداب و چرک و خونابه اش بیرون می زند و فضای اطراف را آلوده می سازد و بوی گندش همه جا را فرا می گیرد کسی نیست که بتواند آن فضا را از آن بوی بد نجات دهد جز آنکه خود بخواهید آن غده گناه را ترمیم نمایید و دیگر گرد گناهی نگردید و مرتکب معصیت نشوید و کم کم از شیطان فاصله گیرید و تبدیل به صالح و شایسته شوید.


ادامه مطلب

برچسب:,

|
 

اعتماد به نفس

زندگی راهی است پر پیچ و خم هر لحظه ممکن است از راهی سخت بگذری و لحظه ای دیگر مسیرتان به راهی آسان ختم شود اگر اعتماد به نفس داشته باشیم می توانیم از سخترین راه زندگی با عقل و درایت آسان و بی دغدغه عبور نماییم و به مقصد رسیم ولی وای به حال کسی که اعتماد به نفسش را از دست دهد مطمئنا از راحترین راه زندگی هم نمی تواند عبور نمایدادامه مطلب

برچسب:,

|
 

زنگاری به نام غم و غصه

قلب عاشق خدا هرگز زنگاری به نام غم و غصه را پذیرا نیست چون آنقدر عشق الله در آن موج می زند و هیچ غم و غصه ای جرات نمی کند قدم به سرزمین  قلب عاشق خدا گذارد تنها زمانی غم در دل عاشق خدا لانه می کند که به دلیلی معشوقش الله او را پذیرا نشود آن زمان است که سراسر قلب عاشق خدا  را زنگاری از غم و اندوه می پوشاند که هیچ چیزی جز توجه معشوقش الله نمی تواند قلبش را از آن زنگار پاک نماید .


ادامه مطلب

برچسب:,

|
 

خدا نور امیدی است در دل بندگانش

خدا نور امیدی است در دل بندگانش اگر در دلی نور امید همچو الله نباشد دل نیست بلکه کویری لم یزرع است و هرگز در آن جوانه ای نمی روید


ادامه مطلب

برچسب:,

|
 

خلاء بزرگی

با مرتکب شدن معصیت بار گناهانمان را سنگینتر می کنیم و و در آخرت شرمنده خدای مهربان می شویم چون گناه کردن خلاء بزرگی بین خالق و مخلوق بوجود می آورد که این فاصله را هیچ چیزی نمی تواند پر کند.


ادامه مطلب

برچسب:,

|
 

نماز باعث آرامش روح و روان می شود

همانطوری که مشکلات زندگی روح آدمی را سوهان می زند و می آزارد نمازمی تواند ارامش روح و روان برای آدمی به ارمغان آورد و او را مانند پرنده ای سبکبال بسوی معبود خود به پرواز در آورد.


ادامه مطلب

برچسب:,

|
 

فقط تو را می پرستم و عاشقت هستم ای خدای مهربان

دلم می خواهد سوار بر پرنده خیالم شوم و سحرگاهان به سوی معشوقم الله پر کشم و در کنار معبودم الله فرود آیم و با عشقم به راز و نیاز عاشقانه پردازم و به اللهم بگویم ای خدای مهربان هیچ چیزی را در این دنیا با خالقم عوض نمی کنم تنها اللهم آرامش دهنده قلبم هستی و فقط فقط تو را می پرستم وعاشقت هستم ای خدای مهربان


ادامه مطلب

برچسب:,

|
 

ایمانمان را زیر سوال برد

شیطان ملعون نابکار آنقدر سعی و تلاش می کند تا که ایمانت را سست و تو را نزد پروردگارت بی ارزش نماید پس باید اراده هارا قوی و همت ها را پایدار نمایم و نگذاریم آن ملعون حتی سر سوزنی در ما نفوذ نماید و ایمانمان را زیر سوال برد


ادامه مطلب

برچسب:,

|
 

تنها عشق الله

هیچ عشقی مقدستر از عشق به معشوقم الله را نمی خواهم تنها عشق الله است که قلبم را سرشار از مهر و محبت می کند و چشمه های مهر و محبت معشوقم خدا است که سرزمین قلبم را آبیاری می کند و مرا روز به روز مشتاق عشقم به خدایم می کند تا که هر چه زودتر به سویش پر کشم و تا ابد در کنار معبودم به آرامش رسم.


ادامه مطلب

برچسب:,

|
 

تک تک لحظات عمرمان

زندگی راهی است به ظاهر طولانی ولی در باطن در یک چشم بهم زدنی می گذرد چرا ما زندگان شاکر این نعمت الهی نیستیم و از تک تک لحظات عمرمان به نحو احسن استفاده نمی کنیم و از آن بهره نمی جوییم و با دست خودمان برگ برگ دفتر زندگی را ورق می زنیم و قدر زندگی که خدای یکتای بی همتا فقط و فقط یکبار به ما داده را نمی دانیم.


ادامه مطلب

برچسب:,

|
 

حسی که عاشق خدا به خالقش دارد

حسی که عاشق خدا به خالقش الله دارد آنقدر شیرین و مقدس غیر وصف است که تنها عاشق خدا حلاوت و شیرینی آن حس را درک می کند و طالبش هست


ادامه مطلب

برچسب:,

|
 

میلاد گل سر سبد عالم بشزیت محمد ص مبارک


ادامه مطلب

برچسب:,

|
 

روز میلاد نور مبارکباد

بیدار وبه هوش باشید . امشب ستارگان در آسمان نورانی ترند وشهاب سنگ های زیبایی به زمین پرتاب می کنند و مانند فشفشه هایی که زینت بخش جشن تولدند و ناگهان چشممان بر جمال پر نور  ستاره ی زمینی هم چو محمد (ص) روشن می شود وبه خود می بالیم که رئیس دین مان پا به عرصه گیتی نهاد وآخرین رسول خدا برای ما مسلمانان تعین شد.

میلاد رسول الله و امام جعفر صادق ع مبارک باد


 


ادامه مطلب

برچسب:,

|
 

میلاد گل سر سبد عالم بشزیت محمد ص مبارک

باشد گل سر سبد گلهای زیبای عالمیان آن گل محمدی

عطر دل انگیزش مست کند عاشقان را آن گل محمدی

شکر  خدای یکتای بی همتا کنیم ز خلقت آن گل محمدی

همچو محمد مصطفی نیابیم ز خلقت آن گل محمدی

کل جهان را بگردیدنتوان پیدا کرد چون ان گل محمدی

مادری در دنیا همچو نوازادی نزایید چون آن گل محمدی


ادامه مطلب

برچسب:,

|
 

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 21 صفحه بعد

فرخ لقا .فتحی

به وبلاگ من خوش آمدیدهر که به سمت خدا رود هرگز الله اش او را تنها نمی گذارد چون انقدر رحیم و رئوف و کریم است که او را محافظ باشد وهرگز از بنده صالحش غافل نمی شود*****ای خدا شکر به کرمت شکر به حکمتت شکر به رب العالمینت ای خداهر چه گویم تو را شکر کم گفته ام باریتعالی ای ارام بخش دلها ای خدا .

 
 

لینک دوستان

پایگاه مداحی کربلایی محسن احمدی

فارس گرافیک

گرنگ لینک

 

مطالب قبلی

باغچه ایمانمان

حرکت و برکت

با توبه

بسم الله و شکر الله

حس و حال تحویل سال نو

پل ارتباط خدا

سربازان صاحب الزمان عع

ادرس وبلاگ هایم

در کوچه پس کوچه های بی قراریم

بازار زندگی

خانه تکانی

کلام الله

جهان اخرت**************

خدا آرامش روحی است در دل عاشق خدا

بدترین آفت تقوا و گناه

خلاء بزرگی

میلاد گل سر سبد عالم بشزیت محمد ص مبارک

روز میلاد نور مبارکباد

میلاد گل سر سبد عالم بشزیت محمد ص مبارک

با عادات خوب و پسندیده

 

نویسندگان

فرخ لقا .فتحی

 

لینک دوستان

زندگی من

السجده

پر واز انتظار

بانک پروژه و مقالات و پیانامه ها

کربلا قافله سی

غرور تو

کمپین عاشقان ظهور

وبلاگهای پرطرفدار

شعرناب

شاپرکهای عزیزک

کانون فرهنگی هنری شهید مطهری

ناب سرایان

گپ خودمانی با همدیگر در اینترنت

نوشته های من

ورود آقایان ممنوع

داستانهای عی ع

بهترینهای دنیای اینترنت

شعر و ترانه های ایرانی

همه چی

یا صاحب الزمان

مرجع طراحی سه بعدی

من اسمها را جور دیگری معنی می کنم

سروده هایم در دل سیاه شب

الهم العن الجنبت و اطاغوت و ابنیتها

دلنوشته های من عاشق خدا

مذهبی

تعجیل فرج رمز نجات بشر است

د+و +س+ت+ا+ب+ی

اشعارم در باره ائمه و اطهار

جادوی قلم

فقر

ارتباط با ائمه

داستات های پند آموز

قران

 

امکانات

RSS 2.0

فال حافظ

قالب های نازترین

جوک و اس ام اس

جدید ترین سایت عکس

زیباترین سایت ایرانی

نازترین عکسهای ایرانینام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

برای ثبت نام در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید
آمار وب سایت:
 

بازدید امروز : 3
بازدید دیروز : 4
بازدید هفته : 7
بازدید ماه : 276
بازدید کل : 145050
تعداد مطالب : 624
تعداد نظرات : 119
تعداد آنلاین : 1